Vi vill tacka följande fonder och stiftelser som möjliggör vår verksamhet. Listan uppdateras några gånger om året. 

 

2023

 

Åbo Akademi Kulturråd

Svenska Kulturfonden

Musiikinedistämissäätiö

Waldemar von Frenckells stiftelse

William Thurings stiftelse

Föreningen Konstsamfundet

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Åbo Akademis Studentkår

 

2024

 

Åbo Akademi Kulturråd

Föreningen Konstsamfundet

Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen

 

Samt tack till Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi för stöd och för ett gott samarbete.