Eternellföreningen är dels en kamratförening för alla som tidigare sjungit Florakören, dels en understödsförening för dagens aktiva kör. Föreningen har bl.a. donerat en vandringspokal för kvartettävlingar samt instiftat ett kamratskapspris, vi delar ut stipendier till ambitiösa floror för sångstudier eller annat som även är kören till nytta.

Eternellerna håller årsmöte under vårvintern, med jämna mellanrum ordnas träffar och fester av olika slag, ibland också med den aktiva kören eller Brahe Ärkedjäknar.

Medlemsavgiften år 2016 är 20€/år och betalas in på föreningens konto i

Ålandsbanken FI1466010001148188

Genom att betala in 200€ blir man evighetsmedlem och behöver inte minnas återkommande betalningar, samtidigt som det ger Florakören en kännbar ekonomisk hjälp.

Numera får de esta sin eternellinformation per e-post eller via Facebook-gruppen “Eterneller – tidigare sångare i Florakören vid Åbo Akademi”. Det går naturligtvis också bra att få nyhetsbreven per vanlig post.

Ifall du inte redan nns på våra postnings- och maillistor eller är med i vår facebookgrupp kan du meddela dina kontaktuppgifter till aedgren@abo. – välkommen med!

Ordförande år 2015 är Anna Edgren, övriga i årets styrelse är Rosi Djupsund, Päivi Kuntze, Maria Malén och Sandra Ström.